Lê Thị Thu Sương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,067,753

 
Mục này được 2892 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Thu Sương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  31/08/1972
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: ĐH Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: ; Tại: ĐH Queensland
Lĩnh vực NC: Phương pháp giảng dạy.
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 766246 - 950560; Mobile: 
Email:  lethusuong@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tiếng Anh  tại các trường  thành viên của ĐH Đà Nẵng (1995 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn