Bùi Tấn Lợi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 44809 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Tấn Lợi
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  18/01/1957
Nơi sinh: Điện Bàn
Quê quán Điện Bàn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện Kỹ thuật; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Bách khoa Hà Nội
Dạy CN: Điện kỹ thuật.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 241303; Mobile: 0914063749
Email: Btloi@ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Cán bộ giảng dạy Bộ môn Điện công nghiệp, Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (1980 – nay).  

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn