Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,664,227

 Trigonella foenum-graecum alleviates airway inflammation of allergic asthma in ovalbumin-induced mouse model
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chun Hua Piao, Thi Tho Bui, Chang Ho Song, Hee Soon Shin, Dong-Hwa Shon, Ok Hee Chai
Nơi đăng: Biochemical and Biophysical Research Communications; Số: 482;Từ->đến trang: 1284-1288;Năm: 2017
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn