Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,627

 Nghiên cứu khả năng tạo callus và tái sinh in vitro cây tỏi cô đơn (Allium Sativum L.) của đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Bùi Thị Thơ, ThS. Võ Châu Tuấn, Đoàn Thị Hạnh
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc - Lần thứ IV, năm 2014.; Số: 4;Từ->đến trang: 605-612;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tỏi cô đơn là một loại tỏi đặc biệt và nổi tiếng về chất lượng ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Tỏi cô đơn có mùi vị thơm ngon đặc trưng và được dùng làm thuốc phòng trị nhiều bệnh. Trong bài báo này, các thí nghiệm được đưa ra để nghiên cứu khả năng tạo callus và tái sinh in vitro cây tỏi cô đơn. Kết quả cho thấy khử trùng mẫu bằng cồn 700 trong thời gian 1 phút kết hợp với dung dịch NaOCl 2% trong thời gian 10 phút cho hiệu quả tốt nhất với tỷ lệ mẫu sống đạt 86,67%. Loại mẫu gốc thân của cây tỏi in vitro có khả năng tạo callus tốt hơn mẫu lá và rễ. Khả năng tạo callus tốt nhất (77,33%) từ mẫu gốc thân cây tỏi trên môi trường MS có 3% saccharose, 0,8% agar, bổ sung 2 mg/L 2,4-D và 1 mg/L KIN. Môi trường MS có 3% saccharose, 0,8% agar, bổ sung 5 mg/L BA thích hợp cho phát sinh phôi và tái sinh chồi in vitro từ callus, với tỷ lệ mẫu tái sinh chồi đạt 77,38% , hệ số nhân chồi đạt 6,62 chồi/mẫu
ABSTRACT
Allium Sativum L (Co don garlic) is very famous and special in Ly Son Island, Quang Ngai province, Viet Nam. Co don garlic taste delicious and can be treatment many diseases. In this paper, experiments were conducted to investigate the possibility of callus formation and regeneration in vitro of Co don garlic in Ly Son Island. Tubers of Co don garlic were sterilised with alcohol 700 in 1 minute combined with NaOCl 2% in 10 minutes. The best sterilised results get 86,67%. Stump explants of Co don garlic form callus better than leafs and roots. The possibility of callus formation from stumps was hightest on MS medium (Murashig and Skoog,1962) supplemented 2 mg/L 2,4-D và 1 mg/L KIN. MS medium with 5 mg/l BA (N6-benzyladenin) were found to be suitable for formating embryos and regeneration of bud in vitro from callus. Rate of regeneration explants reach 77,38%, multiply coefficient reach 6,62 bud per explants.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn