Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,376

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Miễn dịch học
Ngành: Y học
 2018 Cử nhân Công nghệ Sinh học  Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
[2]Kỹ thuật Nông nghiệp
Ngành: Sinh học
 2012 Cử nhân Sư phạm  Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
[3]Bảo vệ thực vật
Ngành: Sinh học
 2012 Cử nhân Sư phạm  Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[4]Sinh học đại cương
Ngành: Sinh học
 2012 Cử nhân Sư phạm  Đại học Sư phạm Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn