Đoàn Ngọc Minh Tú
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25660 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Ngọc Minh Tú
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1958
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện Kỹ thuật; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Trưởng phòng hành chính
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: Hệ thống điện; Tại: Đại học Bách khoa Hà Nội
Dạy CN: Hệ thống điện
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 158 Lê Lợi, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363849396; Mobile: 0903527732
Email: dnmtu@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Cán bộ giảng dạy Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1980 – 1995) & Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay). Phó Trưởng Phòng Đào tạo (1998 – 2000), Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (2000 – 2010).  Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp Trung tâm Đào tạo Thường xuyên – Đại học Đà Nẵng (2010 – đến nay). 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: - Môi trường truyền tín hiệu điều khiển bằng sóng. Chủ nhiệm: Đoàn Ngọc Minh Tú. Thành viên: . Mã số: T2001-01-06. Năm: 2001. (Dec 31 2010 2:16PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: - Sử dụng máy tính để thực hiện các thí nghiệm bảo vệ Rơle. Chủ nhiệm: Đoàn Ngọc Minh Tú. Thành viên: . Mã số: T1997-01-08. Năm: 1997. (Dec 31 2010 2:16PM)
  
 Sách và giáo trình
(Dec 31 2010 2:16PM)(Dec 31 2010 2:16PM)
[1]Ngắn mạch trong hệ thống điện, Nhà xuất bản Giáo dục, 1999. Chủ biên: Lê Kim Hùng - Đoàn Ngọc Minh Tú. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 1999.
[2]Bảo vệ rơ le và tự động hoá trong hệ thống điện, Nhà xuất bản Giáo dục, 1998. Chủ biên: Lê Kim Hùng - Đoàn Ngọc Minh Tú. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 1998.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thiết kế Bảo vệ rơ-le
Ngành: Điện
 1985 Sinh viên đại học và cao đẳng  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Ngắn mạch trong hệ thống điện
Ngành: Điện
 1983 Sinh viên đại học và cao đẳng  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Bảo vệ rơ-le trong hệ thống điện
Ngành: Điện
 1982 Sinh viên đại học và cao đẳng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn