Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,981,415

 - Sử dụng máy tính để thực hiện các thí nghiệm bảo vệ Rơle
Chủ nhiệm:  Đoàn Ngọc Minh Tú
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số: T1997-01-08 ; Năm hoàn thành: 1997; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Xây dựng phần mềm mô phỏng các bàn thí nghiệm rơ-le thực để phục vụ cho việc thực hành của sinh viên đại học và cao đẳng.

Ứng dụng tại Phòng Thí nghiệm Bảo vệ rơ-le Trường Đại học Bách khoa và Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn