Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,736

Curriculum Vitae - Ngoc Quyet Le

Personnal Details:
 • Name: Ngoc Quyet Le
 • Date of Birth: 13 - August - 1986
 • Place of Birth: Da Nang City
 • Working Place: Faculty of Civil Engineering -  University of  Science and Technology  - The University of Da NangPosition: Lecturer
Educational Background
 • Civil Engineer at University of Science and Technology- the University of Danang 
 • Master of Project Management at the University of Technology, Sydney 
Language and Computer skills:
 • Language: Fluent in English (IELTS Certificate-6.5 overall band)
 • Good at Autocad, Sap and Etabs Software - be able to design building structure and architecture
Employment history:
 • Past job: A project engineer at the Department of Information and Communication of Danang City ( a Governmental Organization)
 • Current job: A lecturer at the University of Danang
Research Interests:
 • Project management in Construction area
 • Construction techniques
 • Technical English for civil engineer


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn