Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 53,165,932

      UNIVERSITY OF DANANG                                SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
University of Foreign Language Studies                          Independence – Freedom – Happiness


                                                                                               


                                                             CURRICULUM VITAE


 I.  PERSONAL INFORMATION


Full name (in use):                      LUU QUY KHUONG                         Sex: male
Full name (in Birth Certificate):  Luu Quy Khuong        


Place of work:                   Faculty of International Studies, University of Foreign Language Studies - The University of Da Nang (UFLS-UD)


Date of birth:                                05.04.1960


Place of birth:                                Binh Hien, Hai Chau, Da Nang


Native village:                               Cam Chau, Hoi An, Quang Nam


Permanent address:                       K152/9 Ly Tu Trong Street, Da Nang


Home telephone:                            84-0236-3863 847


Cell phone:                                     84-905 138 299


Email:                                           lqkhuong@ufl.udn.vn; lqkhuong2012@gmail.com 


Qualification:                    


      Bachelor                            Major: English Language Teaching


                                                        Graduation year: 1985


                                                         Training Institute: Hue Teacher College


             Master                                Major: English Language Teaching


                                                         Graduation year: 1997


                                                   Training Institute: College of Foreign Languages, 


                                                    Vietnam National University - Ha Noi            


      Doctor                                  Major:  Linguistics


                                             Graduation year: 2004


                                                    Training Institute: College of Social Sciences and Humanities,


                                                     Vietnam National University - Ha Noi            


Associate Professor title             conferred in 2009

Meritorious Teacher title           conferred in 2017         

Foreign languages:                        English & Russian


Political awareness:                       Intermediate


Commencement date at the University of Danang: 9.1985         


Recruitment date:                         9.1985                         


Date of official recruitment (after probationary period): 9.1987


Current job:                                  lecturer & education manager at UFLS -UD


 Countries visited:


No.

Visiting country

Year of visit

Purpose of visit

01

 

Australia

2000

Participation in the Doctoral Development Programme at the University of Queensland (UQ)

02

England

2011

Participation in the International conference at the University of the West of England (UWE)


II.     WORKING HISTORY


From

To

Position

9.1981

9.1985

Student of English at Hue Teacher College9.1985

12.1994

Lecturer at Da Nang Teacher College of Foreign Languages12.1994

3.1998

Lecturer, Post graduate at College of Foreign Languages,

Vietnam National University - Ha Noi


3.1998

8.2000

Lecturer, Head of English Language Teaching Section at English Department, Teacher College - University of Da Nang; doctoral candidate at College of Social Sciences & Humanities, Vietnam National University - Ha Noi
8.2000

12.2000

Lecturer, Participant in the Doctoral Development Programme at the University of Queensland, Brisbane, Australia
12.2000

10.2003

Lecturer, Head of English Language Teaching Division at English Department, Teacher College - University of Da Nang
10.2003

6.2006

Lecturer, Vice Dean of English Department, College of Foreign Languages - University of Da Nang
6.2006

12.2014

Lecturer, Head of Department of Sciences, Postgraduate Studies & International Cooperation, UFLS-UD
12.2014

present

Lecturer, Dean of International Study Department, UFLS-UD
III.    AWARDS
- Labour Order grade 3, conferred by The President of the Socialist Republic of Vietnam in 2013


- Certificate of Merit, conferred by The Prime Minister of the Government of the Socialist Republic of Vietnam in 2008 


- Certificate of Merit, conferred by The President of Da Nang People’s Committee in 2001; 2004


- Certificate of Merit, conferred by The Minister of the Ministry of Education & Training in 2012; 2015


- Medal “For the Educational Cause” conferred by The Minister of the Ministry of Education & Training in 2005


- Medal “For the Young Generation” conferred by The Central Committee of The Ho Chi Minh Communist Youth Union in 2003


- Title of Meritorious Teacher conferred by The President of the Socialist Republic of Vietnam in 2017
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


losartankalium krka bivirkninger go losartan


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn