Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

Personal details

            Full name                    :           HANH C. NGUYEN

Address                       :           1603-1 Kamitomioka,

Nagaoka,

Niigata 940-2188, Japan

            Place of birth              :           Quang Nam, Vietnam.

Educational background        


Sep. 2007 – Aug. 2012.        Danang University of Technology, Danang, Vietnam. Bachelor of  Engineering in Mechatronics Engineering.

Dec. 2012 – Aug. 2015.   Joined Danang University of Technology, Danang, Vietnam. Lecturer.

Sep. 2015 – Aug. 2017.     Nagaoka University of Technology, Niigata, Japan. Master of Engineering Mechanical   Engineering.

Sep. 2017 – Now.     Doctoral student at Program of Information science and Control engineering. Nagaoka University of Technology, Niigata, Japan.

Research field                        

Mechatronics, Material processing technologies: Analysis of advanced sheet material forming processes and finite element analysis (FEM) applied for material processing. 

Membership in Academic Societies:
 The Japan Society of Mechanical Engineers (JSME)Record of presentation and publication:

[1]Presentations: Experimental investigation of ultrasonic on aluminum deep drawing processAuthors: Hanh C. Nguyen, Shigeru Nagasawa, Kensei KanekoInternational conference of "Science of Technology Innovation". Pages: 128. Year 2017. 
[2]Article: Optimizing boundary surface of ceramics die in deep drawing process. Authors: Hanh C. Nguyen , Shigeru Nagasawa, Kensei KanekoTransactions on GIGAKU. No: 4(1)(2017)04002/1-7. Pages: 1-7. Year 2017. 
[3]Presentations: Feasibility Study of Stress Distribution of Ceramics Die for a deep drawing. Authors: Hanh C. Nguyen, Shigeru Nagasawa, Taishi Yabuuchi, Takaomi Kobayashi, Shigekazu SuzukiProceedings of The Japan Society Mechanical Engineering HS 53th Conference, Nagano (Shinshu Univ.). Pages: 1-4. Year 2016. 
[4]Presentations: Optimizing boundary surface of ceramics die in deep drawing process. Authors: Hanh C. Nguyen, Shigeru Nagasawa, Kensei KanekoAbstract book for 5th International GiGAKU Conference In Nagaoka (IGCN2016). Pages: 10. Year 2016.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn