Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,072,644

PERSONAL INFORMATION


 Name                  Nguyen Van Binh


Telephone          +84 511 3667131


E-mail                 binhsht@gmail.com


Date of birth      April ­10th, 1982


Nationality        Vietnam


 


EDUCATION


 2008-2011         Master of Engineering in Computer Science


The University of Danang, Vietnam


2001-2006         Bachelor of Science in Engineering and Technology


Field of study: Information Science and Computer Engineering.


Saint-Petersburg State Polytechnical University, Russian


 


WORK EXPERIENCE


 2010-present     Deputy Chief of Research and Training Office


College of Information Technology, The University of Danang,Vietnam


2006-present     Lecturer 


College of Information Technology, The University of Danang,Vietnam


 


PUBLICATIONS AND ACTIVITIES


 2014                 Nguyen Van Binh, Huynh Cong Phap. “Building a system supporting the information synthesis and consultancy of careers”. Research project 2014, Code number:  Đ2013-07-02-BS.


2014                   Tran Thi Kieu, Nguyen Van Binh, Huynh Cong Phap. Solutions for building a system supporting the information synthesis and consultancy of careers. Journal of Science and Technology. The University of Danang.


2013                   Nguyen Van Binh. Proposing of an intelligent system for job search, Journal of Science and Technology, The University of Danang, Volume 12(73)2013


2013                   Participation in Project “Development  of ICT Education in Vietnam”.


2012                   Nguyen Van Binh. “Building website for management training”. Research project, Code number: T2012-07-05


2012                   Nguyen Van Binh. Using methods of automatic web extraction of information, Journal of Science and Technology. The University of Danang, Volume 9(58)2012


2009                   Nguyen Van Binh, Le Minh Thai, Huynh Van Nghia. Research topic “Deployment Training management system at College of Information Technology”. Research Project, Code number: T2009-07-06


2008                   Dinh Thi My Hanh, Nguyen Van Binh, Van Do Cam Van. Research topic “Building a documents management system”. Research project, Code number: T2008-07-04


 


cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn