Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,678

Quoc Tri Phung, Ph.D

https://www.researchgate.net/profile/Quoc_Tri_Phung

Education

Mar 2011 – Mar 2015

Ghent University

Doctor of Civil Engineering, Concrete materials

Ghent, Belgium

Feb 2008 – Feb 2010

Myongji University

Master of Science in Civil and Environmental Engineering, Concrete materials

Yongin, South Korea

Sep 2001 – Jun 2006

National University of Civil Engineering, Hanoi

Bachelor of Engineering, Building materials

Hanoi, Vietnam

Thesis

Quoc Tri Phung: Effects of carbonation and calcium leaching on microstructure and transport properties of cement pastes. 01/2015, Degree: Ph.D, Supervisor: Geert De Schutter; Guang Ye

Quoc Tri Phung: Effect of Friction on Formwork Pressure of Self-Consolidating Concrete. 01/2010, Degree: M.Sc, Supervisor: Hong Yong Park; Seung Hee Kwon

Research Experience

Mar 2015 – present

Scientific Researcher

Belgian Nuclear Research Centre, Institute for Environment, Health and Safety (EHS)

Mol, Belgium

Mar 2011 – Mar 2015

PhD Student

Ghent University, Department of Structural Engineering

Gent, Belgium

Feb 2010 – Feb 2011

Lecturer

Da Nang University of Technology, Division of Building Materials

Da Nang, Vietnam

Sep 2006 – Feb 2008

Assistant Lecturer

Da Nang University of Technology,

Da Nang, Vietnam

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn