Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,854,096


NGUYEN Tran Thuan
    Lecturer, Department of Banking
    University of Economics - The University of Danang

Education
    MBus in Finance, UTS (Australia), 2013         
    B.E., Finance - Credit, Danang University of Economics (Vietnam), 2006

Research Interests
    Banking and Other Financial Intermediaries
    Finance and Technology
    Applied Finance and Banking

Contact Information
    Add: 71 Ngu Hanh Son Street, Danang City, Vietnam
    Office Tel: (0084) 236 3847001
    Mobile: (0084) 905 207 347
    Email: thuannt@due.edu.vn
    Website: www.due.udn.vn

Teaching:
    - Asset Valuation
    - Accounting for Banking
    - Commercial Bank Management
    - Business of Investment Banking
    - Taxation

Research Grants
    - 2015: Science and Technology Fund, awarded by University of Economics - The University of Danang
    - 2016-2018: Research Grant, awarded by Vietnam Ministry of Education and Training
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn