Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,087,794

TRUONG MINH HUY Nationality: Viet Nam Degree: Electronic& Telecommunication Bachelor Mobile: (+84)(0) 935.194.368 Email: truongminhhuy@gmail.com //======================================== Education +2000 – 2005: Bachelor in Electronic and Telecommunication from Da Nang University of Science and Technology, Viet Nam //========================================= Working experience +2009 – Present: Practice Lecturer, Embedded System Lab, Information Technology Faculty, Da Nang University of Science and Technology, Viet Nam +2008-2009: Telecom Engineer at VTC Inc., Middle Brand, Viet Nam +2006-2007: FPGA Engineer at Acronics Viet Nam Co., Da Nang Brand (Acronics System, Inc., USA), Viet Nam +2005-2006: Practice Lecturer, Electronic and Robot Lab, Electronic and telecommunication Faculty, Da Nang University of Technology, Viet Nam //====================================== Achievements 1.Truong Minh Huy, Nguyen Thanh Binh, Huynh Huu Hung, “Building Objective test system using wireless technology”, Science research project level University of Da Nang, Viet Nam, 2014 2.Truong Minh Huy, “Building Arduino exercise kit for training final student of embedded system department”, Science research project level Da Nang University of Science and Technology, Viet Nam, 2013 3.Truong Minh Huy, Tran Minh Lan, “Designing Traffic Congestion detection system using camera”, Viet Nam, 2011 //========================================= Awards 1.Truong Minh Huy, Nguyen Minh Tin, Phan Nguyen Nhu Thuy, “Designing eBook for blink” project, 3rd Award, Student research science contest at Da Nang University of Science and Technology, Viet Nam, 2012 2.Truong Minh Huy, Tran Hoang Trung Tin, Le Tan Quy, Nguyen Minh Tin, “Designing remote Robot using GPS and GPRS”, 3rd Award, Student research science contest at Da Nang University of Science and Technology, Viet Nam, 2010 3.Truong Minh Huy and Tran Phuong Anh, 3rd Award, Design game rule for Asia Robot Contest 2005, Viet Nam, 2005 4.Truong Minh Huy, Tran Van Khanh, Nguyen Huu Huan, Best Technical Award, Final round of Viet Nam Robot Contest, Viet Nam, 2005 5.Truong Minh Huy, 1st Award, Programing for Student in Weekly, Da Nang University of Technology, Viet Nam, 2002
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn