Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,482,155

Name of Partner Institution

Danang University of Science and Technology (DUT) - The University of Danang

Surname: VU

 

First Name(s):  Van Thanh

Title: Engineer in Electronics and Communications

Position:          Lab Assistant

 

Email: vvthanh@dut.udn.vn | Line: +84 511 3841287  |  Cell: +84 985355585

 

Qualifications

  • 2003-2006: Engineering Degree, Department of Electronic, Da Nang College of Technology, Danang University of Technology, Vietnam.
  • 2006-2008: Engineering Degree, Department of Electronic and Telecommunication Engineering (ETE), Danang University of Technology, Vietnam.
  • 2009: Lab Assistant in Electronic and Communication Engineering

Working experiences:

·         Since 2009 : Lab assistant, DUT, Vietnam

Research projects:

[1]

 

[2]

 

[3][4][5][6]

DESIGN AND CONSTRUCTION QUADCOPTER .Manager: Vũ Vân Thanh. Participant: Phạm Xuân Trung, Nguyễn Thế Nghĩa, Huỳnh Thanh Tùng, Lê Bá Anh Phước, Võ Đức Hoàng, Nguyễn Phạm Thế Nhân. No: T2014-02-117-KN40.4. Year: 2015. 

DESIGN AND MANUFACTURING TEMPERATURE MONITORING MODULE FOR PURPOSE TEMPERATURE STABILITY FOR HAMLET / DRYER SYSTEMS. Manager: THÁI VĂN TIẾN. Participant: Vũ Vân Thanh; Lê Hồng Nam. No: T2015-02-133. Year: 2015. 

DESIGN AND CONSTRUCTION EQUIPMENT MODEL SOLAR ENERGY CONVERSION SUPPORT FOR MOBILE DEVICES.Manager: Vũ Vân Thanh. Participant: Phạm Xuân Trung, Huỳnh Tấn Tiến. No: T2014-02-95. Year: 2014. 

STUDY ON CREATING THE EXPLORING TERRAIN AND FLYING GADGET. Manager: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phạm Xuân Trung, Huỳnh Tấn Tiến, Lê Hồng Nam, Phan Kế Hiễn. No: Đ2013-02-69. Year: 2013. 

Nghiên cứu tích hợp các dòng vi xử lí phổ biến trên cùng bảng mạch thí nghiệm Vi xử lí và Vi điều khiển.. Manager: Vũ Vân Thanh. Participtant: Phạm Xuân Trung, Phạm Châu, Nguyễn Hải Triều Anh. No: T2012-02-55. Year: 2012. 

Thiết kế bo mạch phục vụ cho phòng thí nghiệm điện tử kỹ thuật xung. Manager: Nguyễn Thanh Sơn. Participant: Vũ Vân Thanh, Phạm Xuân Trung, Phạm Châu. No: T2010-02-102. Year: 2010. 

 
Research interests

·         Robotic

·         Embedded system

Teaching experiences

·         Since 2010: Lab Assistant

o   Electronic Devices

o   Electronic Measurement 

o   Digital Engineering

o   Electronic Circuit Engineering

o   Pulse engineering

 

Journal/ Conference papers:

 In-country

     [1]  Article: RESEARCHING ON AND DESIGNING TEMPERATURE    CONTROLER FOR HEATERSAuthors: Vũ Vân Thanh*Thái Văn Tiến, Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. No: 6(103).2016. Pages: 16-20. Year 2016


  [2] Article: STUDYING AND DESIGNING MULTIFUNCTION CHAIRAuthors: Huỳnh Tấn Lĩnh, Trịnh Đình Tùng, Vũ Vân Thanh. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. No: 3(100).2016. Pages: 50-54. Year 2016

[3]

Article: Nghiên cứu hệ thống báo cháy ứng dụng cảm biến nhiệt hồng ngoại và camera. Authors: Vũ Vân Thanh.Tap chi KHCN Dai hoc Da Nang. No:1(98).2016. Pages: 65-67. Year 2016. 

[4]

Article: Nghiên cứu thiết kế mạch sạc Pin sử dụng năng lượng mặt trời cho điện thoại di động. Tác giả: Vũ Vân Thanh. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. No: 3(88).2015. Pages: 79-83. Year 2015. 

[5]

Article: TỐI ƯU HÓA CÁC THÔNG SỐ P.I.D TRONG ĐIỀU KHIỂN GIA TỐC KẾ VÀ CON QUAY HỒI CHUYỂN TRONG QUADROTOR TỰ CÂN BẰNG. Authors: Vũ Vân Thanh, Huỳnh Thanh Tùng. Tap chi KHCN Dai hoc Da Nang. No 12(97)-2015. Pages: 53-57. Year 2015. 

[6]

Article: Human - Computer interaction based on IMU sensors. Authors: Huỳnh Thanh Tùng*; Vũ Vân Thanh. Tap chi KHCN Dai hoc Da Nang. No: 12(97)-2015. Pages: 71-74. Year 2015. 

[7]

Article: ƯỚC LƯỢNG TÍN HIỆU CHO CẢM BIẾN GIA TỐC VÀ CẢM BIẾN CON QUAY HỒI CHUYỂN DÙNG BỘ LỌC KALMAN. Authors: Vũ̃ Vân Thanh*, Phạm Xuân Trung. Tạp chí Khoa Học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. No:: 5(78). Pages: 96-100. Year 2014. 


 

 International

[1]

Article: STUDYING THE EFFECT OF SPEED OF BRUSHLESS MOTOR APPLIED IN ELECTRIC VEHICLE AND QUADCOPTER. Authors: Huỳnh Thanh Tùng, Vũ Vân Thanh. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence (WIITC 2014) Danang University of Science and Technology, Vietnam, Feb. 11-12, 2014. No: 1. Pages: 116-119. Year 2014. 
 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn