Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,414

 Thực nghiệm đánh giá công suất và mức độ phát thải của động cơ VIKYNO RV125 sử dụng nhiên liệu kép CNG-diesel
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn
Nơi đăng: Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2014; Số: ISN-1859-4182;Từ->đến trang: 655-662;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng nhiên liệu kép CNG – diesel trên động cơ VIKYNO RV125 thông qua việc đo đạc các thông số mô-men, công suất và mức độ phát thải (CO, HC, độ mờ khói) của động cơ theo chu trình ISO 8187 C1. Kết quả thực nghiệm khi động cơ sử dụng nhiên liệu kép với tỉ lệ khoảng 30% diesel/ 70% CNG cho thấy động cơ hoạt động ổn định ở các chế độ tải, công suất động cơ được bảo toàn; mức độ phát thải ở hai chế độ công suất và moment cực đại: CO giảm đến 90%, độ mờ khói giảm 30 ÷ 70% so với động cơ nguyên thủy sử dụng hoàn toàn diesel. Đây là cơ sở cho việc nghiên cứu, ứng dụng nguồn nhiên liệu sạch CNG trên các động cơ nén cháy có tỉ số nén cao, nhằm góp phần tiết kiệm chi phí nhiên liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Từ khóa: VIKYNO RV125, CNG-diesel, khí phát thải.
ABSTRACT
This research evaluates the used performance of dual fuel CNG-Diesel on VIKYNO RV-125 engine by measuring the moment, power and emission (CO, HC, Opacity) based on ISO 8187 C1 test cycle. Experimental results when used dual fuel with the race between 30% diesel/70% CNG showed that the engine operated steady at different loads, power was conservated; emission at maximum power and maximum moment: CO was reduced up to 90%, opacity was reduced 30÷ 70% when compared with the original diesel engine. This result is the foundation for researchs to apply CNG on high compression ratio internal combustion engines to save fuel cost and reduce environmental pollution. Keywords: VIKYNO RV125, CNG-diesel, emission.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn