Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thiết kế, chế tạo hệ thống đánh lửa điện tử cho động cơ sử dụng LPG kéo máy phát điện cỡ nhỏ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Phan Minh Đức, Trương Lê Hoàn Vũ, Hồ Văn Phú
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(102).2016;Từ->đến trang: 110-115;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, các nhà khoa học và các hãng sản xuất động cơ đốt trong đang quan tâm đến sử dụng LPG làm nhiên liệu, đặc biệt phải kể đến động cơ cỡ nhỏ kéo máy phát điện vì mang lại được nhiều lợi ích thiết thực. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xác định góc đánh lửa sớm tối ưu theo tiêu chí tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thải ô nhiễm thấp và động cơ làm việc ổn định đối với cụm động cơ-máy phát điện 168F dùng LPG và ứng dụng hệ thống đánh lửa được thiết kế để điều khiển thay đổi góc đánh lửa sớm. Quy luật thay đổi góc đánh lửa sớm (Y, độ) theo phụ tải điện của cụm động cơ-máy phát (X, kW) là Y= -5,3982.X + 24,681. Khi khởi động, góc đánh lửa sớm mặc định là 25 độ trước ĐCT. Suất tiêu hao nhiên liệu có ích giảm ở tất cả phạm vi công suất thử nghiệm, giảm lớn nhất đến 4,9%. Hệ thống đánh lửa thiết kế này có thể áp dụng cho các động cơ tương tự, khi có sự điều chỉnh phù hợp dữ liệu.
ABSTRACT
Currently, scientists and manufacturers of internal combustion engines are interested in the use of LPG as fuel, especially for small motor-generators due to its many practical advantages. This paper presents the results of research on determining the optimum ignition timing according to the criteria of low fuel consumption, low pollution emissions and stable operation of engine-generators 168F fuelled with LPG and the applications of designed automatic ignition system to this engine. Ignition timing (Y, before top dead center) relates with load of the engine-generator (X, kW) by equation Y= -5.3982*X + 24.681. On startup, the ignition timing is set default as 25 degree before top dead center. Brake specific fuel consumption of the engine decreases at all test load ranges, down to4,9%. The designed ignition system can be applied to similar engines, with minor adjustments to data.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn