Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,878,870

 Nghiên cứu ứng dụng logic mờ trong điều khiển hồi lưu khí thải và lưu lượng nhiên liệu cho động cơ nhiên liệu kép (LPG – Diesel)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long Giang, Đỗ Văn Dũng, Huỳnh Phước Sơn, Trần Thanh Hải Tùng
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2015; Số: ISBN-978-604-913-473-9;Từ->đến trang: 246-254;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu giảm mức độ phát thải (CO, NOx, HC) từ các động cơ sử dụng nhiên liệu Diesel là nhiệm vụ rất khó khăn, bởi vì hiện nay tiêu chuẩn về khí thải đang trở nên rất nghiêm ngặt về NOx, HC, CO, vv. Thời gian gần đây, động cơ Diesel sử dụng nhiên liệu kép với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và nhiên liệu Diesel đang được nghiên cứu để kiểm soát khí thải và nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Trong nghiên cứu sẽ đề xuất sử dụng phương pháp logic mờ để điều khiển cung cấp đồng thời LPG và nhiên liệu Diesel làm nhiên liệu phun mồi vào động cơ. Kết hợp với hệ thống tuần hoàn khí xả (EGR) sẽ làm giảm hàm lượng NOx trong khí thải. Cả EGR và cung cấp LPG được điều khiển bởi một hệ thống điều khiển mờ để cải thiện khả năng đáp ứng của việc điều khiển động cơ nhiên liệu kép. Từ khóa: Động cơ nhiên liệu kép, Điều khiển lưu lượng, Logic mờ, Điều khiển động cơ.
ABSTRACT
Research to reduce emissions from the engines diesel is very difficult mission, because the current emission standard is becoming very strictest NOx, HC, CO etc. Recently, duel fuel diesel engine which use Liquefied Petroleum Gas (LPG) and diesel fuel are being studied to control emissions and improve fuel efficiency. In research will propose using fuzzy logic to control the Diesel and LPG into the engine and diesel as a pilot fuel. Combined with the exhaust gas recirculation system (EGR) to reduce NOx levels in the exhaust. Both EGR and LPG are controlled by a fuzzy control system to improve the performance of the dual fuel engine. Keywords: Dual Fuel Engines, Fuel Flow Control, Fuzzy Logic, Engine Control.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn