Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,056,827

 Chọn chế độ sử dụng động cơ hợp lý nhằm giảm bồ hóng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thanh Hải Tùng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Thông báo khoa học Đại học Đà nẵng. 1/1996.
marriage affairs open i want an affair
; Số: 1;Từ->đến trang: ;Năm: 1996
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn