Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bệ thử động cơ cỡ nhỏ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Trần Thanh Út, Nguyễn Đình Phước và Lê Minh Tiến
Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X; Số: ISBN-978-604-913-719-8;Từ->đến trang: 613-620;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bệ thử động cơ là một hệ thống thiết bị nhằm phục vụ nghiên cứu các vấn đề liên quan đến động cơ như xác định công suất, mô men, tiêu hao nhiên liệu…Tuy nhiên việc trang bị bệ thử cho các trung tâm nghiên cứu, trường học tại Việt Nam còn nhiều hạn chế do hầu hết các thiết bị đều nhập ngoại và giá thành khá cao trong khi chúng ta chưa làm chủ công nghệ chế tạo. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế chế tạo bệ thử động cơ cỡ nhỏ dựa trên nguyên lý ma sát nhằm trang bị thêm thiết bị phục vụ nghiên cứu chuyên ngành động cơ. Theo đó cơ cấu tạo mô men cản được sử dụng trong bệ thử là bộ côn nhiều lá của hệ thống truyền động xe máy Jupiter V, việc kết nối các thiết bị đo với máy tính thông qua card Ni myRIO 1900 và phần mềm giao tiếp Labview. Bệ thử sau khi chế tạo được thử nghiệm cùng với động cơ Jupiter V. Kết quả nghiên cứu trên động cơ thử cho thấy đường đặc tính công suất và mô men xác định khá chính xác. Bệ thử có khả năng đo được động cơ cỡ nhỏ có công suất đến 6,6[kW]. Ngoài các cảm biến dễ dàng tìm thấy trên thị trường, các chi tiết khác hoàn toàn gia công được nên chúng ta làm chủ được công nghệ, chủ động trong việc chế tạo cũng như trong sử dụng và bảo dưỡng. Kết quả nghiên cứu làm tiền đề cho việc phát triển các bệ thử ma sát phục vụ nghiên cứu động cơ cỡ nhỏ.
ABSTRACT
Dynamometer is an instrument used to study the questions related to engines such as measuring the power, torque, fuel consumption, etc. However, the supply of dynamometers for research centers anduniversities in Vietnam is still limited because most of the dynamometers areimported from foreign countries with high price, when we have not owned the manufacturing technology of this instrument yet. This articleshows the results of researching and manufacturing the dynamometer for small engines based on the principle of friction, in order to equip more instruments for the study of specialized branch of engine.In this instrument, the resistance torque is used by the multi-leaf clutch of the power transmission system of Jupiter V motorcycle; the Ni myRio 1900 card and the Labview software are applied to connect the measurement device to the computer. After finishing, the dynamometerwas tested to measure the power and torque of the Jupiter V engine. The testing results showed that the power and torque characteristics of the tested engine are quite accurate. This dynamometer can measure the power of small engines up to 6,6 [kW]. The sensors in this dynamometer are easily found on the market, and the mechanical elements can be manufactured without any difficulties, so we can actively master the technology in manufacturing as well as in use and maintenance. The result of this studyis the premise for the development of the friction dynamometers to promote the study of small engines in our country.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn