Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng phần mềm LMS TEST.LAB đánh giá rung động, tiếng ồn xe buýt THACO CITY B60
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thanh Hải Tùng; Trần Thanh Thái
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: Vol 17.11.2019;Từ->đến trang: 33-38;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ở nước ta hiện nay kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu đi lại của con người dần tăng lên, cùng với đó ngành công nghiệp ô tô cũng không ngừng phát triển. Đặc biệt, xe buýt công cộng ngày càng được chú trọng đầu tư để nâng cao chất lượng vận tải hành khách, giảm ô nhiễm môi trường. Tại Công ty Bus Thaco công tác kiểm nghiệm chất lượng là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Vì vậy, công tác đánh giá rung- ồn xe buýt Thaco City B60 là vấn đề cấp thiết. Trong bài báo này trình bày kết quả thực nghiệm đánh giá rung động, tiếng ồn xe Thaco City B60. Dựa trên kết quả thực nghiệm để phân tích và đề ra các biện pháp cải tiến giảm rung động, tiếng ồn nhằm nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian nghiên cứu phát triển sản phẩm đồng thời nâng cao được khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
ABSTRACT
In our country, the economy and society are growing rapidly, the demand for human transporation gradually increases, along with the automobile industry is also constantly developing. In particular, public buses are increasingly focused on investment in order to upgrade passenger transport quality as well as minimizing environmental pollution. At Bus Thaco, quality testing is a factor that is on the top of priority. Therefore, the vibration and noise assessment – B60 City Bus Thaco are an urgent and necessary issues. This report presents the experimental results of vibration and noise of vehicle, there is a introduction of theoretical, empirical basis, measurement analysis and improvement of vibration and noise issues of vehicle, minimize product development time, improve the competitiveness of businesses as well.
[ 2019\2019m012d018_10_10_5Vol17.So_11.2019-_Bai_bao_tieng_on_xe_Thaco.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn