Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,057,991

 Qui hoạch mạng lưới cấp gas cho thành phố Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Phan Minh Đức, Văn Tuấn Anh
Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2010
marriage affairs open i want an affair
; Số: 2010;Từ->đến trang: 193-202;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sử dụng khí thiên nhiên thay thế cho dầu mỏ là xu thế tất yếu khi dầu mỏ đang cạn kiệt dần. Đây là giải pháp năng lượng đặc biệt phù hợp với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành “Thành phố Môi Trường”. Dựa trên một số giả định về mô hình tiêu thụ năng lượng và mức độ phát triển kinh tế-xã hội , tính toán dự báo cho thấy đến năm 2050 mỗi năm Thành phố Đà Nẵng cần khoảng 4 tỷ m3 khí thiên nhiên. Việc qui hoạch mạng lưới cấp gas nên được tiến hành đồng thời với công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Dựa trên kinh nghiệm cung cấp nhiên liệu khí trên thế giới, báo cáo đề xuất việc xây dựng mạng lưới cấp gas cho Thành phố Đà Nẵng nên được thực hiện qua 4 giai đoạn, khởi đầu bằng việc cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG tập trung và kết thúc bằng việc xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới cấp khí thiên nhiên cho Thành phố.
ABSTRACT
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn