Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 So sánh hiệu quả của các giải pháp cải tạo động cơ chạy bằng xăng dầu sang chạy bằng biogas
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2010
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 2010;Từ->đến trang: 185-192;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc sử dụng biogas làm nhiên liệu thay thế cho xăng dầu để sản xuất điện năng và cung cấp năng lượng cho sản xuất và sinh hoạt ở nông thôn mang lại những lợi ích thiết thực về kinh tế và bảo vệ môi trường. Trong thực tế, do yêu cầu sản xuất người dân sử dụng nhiều loại động cơ khác nhau, có dải công suất thay đổi rộng vì vậy việc cải tạo các động cơ có sẵn sang chạy bằng biogas cũng rất đa dạng và hiệu quả hoạt động của chúng cũng khác nhau. Trong những công trình nghiên cứu trước đây chúng tôi đã đề cập đến công nghệ chuyển đổi động cơ đánh lửa cưỡng bức và động cơ diesel sang chạy bằng biogas. Các động cơ sau khi cải tạo có thể chỉ chạy bằng biogas hay chạy bằng hai nhiên liệu biogas/xăng dầu. Dựa trên nguyên lý hoạt động của động cơ sau khi cải tạo và giá cả năng lượng hiện nay, bài báo này phân tích hiệu quả kinh tế của các phương án chuyển đổi động cơ sử dụng nhiên liệu truyền thống sang sử dụng biogas. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở phạm vi công suất bé, sự khác biệt về hiệu quả kinh tế của động cơ đánh lửa cưỡng bức và động cơ diesel khi chạy bằng biogas không khác biệt nhau nhiều. Tuy nhiên ở phạm vi công suất lớn, động cơ đánh lửa cưỡng bức thể hiện tính ưu việt hơn hẳn khi chạy bằng biogas so với động cơ diesel. Dựa trên kết quả phân tích này, bài báo đề xuất công nghệ cải tạo động cơ truyền thống sang chạy bằng biogas phù hợp cho từng phạm vi công suất khác nhau.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn