Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,442

 Mô phỏng ảnh hưởng của các yếu tố vận hành đến quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Văn Đông
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Cơ khí Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 10/2011;Từ->đến trang: 4-9;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nồng độ CO2 trong nhiên liệu biogas ảnh hưởng rất ít đến quá trình oxy hóa CH4 nhưng ảnh hưởng đáng kể đến nhiệt độ và áp suất cháy cực đại. Nhiệt độ cực đại giảm 500K và áp suất cực đại giảm 1MPa khi nồng độ mol của CO2 trong nhiên liệu tăng từ 30% lên 40% đối với động cơ có tỉ số nén 16,3. Góc đánh lửa sớm của động cơ ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả quá trình cháy. Nhiên liệu càng nghèo và tốc độ động cơ càng cao, góc đánh lửa sớm tối ưu càng lớn. Khi cố định góc đánh lửa sớm, công chỉ thị chu trình của động cơ có thể giảm 10% khi tốc độ tăng từ 1000 vòng/phút lên 3000 vòng/phút.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
CO2 concentration in biogas fuel has little effect on CH4 oxidation but has considerable effect on temperature and pressure in combustion chamber. The maximal temperature decreases by 500K and the maximal pressure decreases by 1MPa when CO2 mol concentration increases from 30% to 40% in engine with compression ratios of 16.3. Advance ignition angle has important effect on combustion. Optimal advance ignition angle increases with CO2 concentration in biogas and engine speed. With a given advance ignition angle, cycle indicating work of engine may be decreasedby 10% when engine speed increases from 1000 rpm to 3000 rpm.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn