Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mô phỏng dòng chảy qua bộ cung cấp biogas cho động cơ biogas-xăng GATEC-21
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc 2011
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: ISSN1859-1482;Từ->đến trang: 125-130;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mô phỏng trường tốc độ của dòng chảy qua bộ tạo hỗn hợp biogas-không khí bằng phần mềm FLUENT cho phép chúng ta xác định được độ đậm đặc của hỗn hợp ứng với các điều kiện vận hành khác nhau của động cơ. Trên cơ sở qui luật điều chỉnh thành phần hỗn hợp cho bởi kết quả mô phỏng chúng ta có thể thiết kế cơ cấu điều khiển công suất động cơ biogas phù hợp. Tính toán được áp dụng trên động cơ kéo máy phát điện Honda có công suất thay đổi từ 4HP đến 13HP. Kết quả nghiên cứu cho thấy bộ tạo hỗn hợp có kích thước cho trước có thể lắp đặt trên một nhóm động cơ có dải công suất nằm trong giới hạn nhất định. Nếu lắp trên những động cơ có công suất nhỏ hơn giới hạn này chúng ta phải điều chỉnh áp suất biogas, áp suất không khí hay giảm bớt hành trình có ích của van côn.
ABSTRACT
Simulation of velocity field of flow in mixing device by FLUENT code allows us to determine equivalent ratio of mixture at different operation conditions of the engine. Basing on law of mixing control given by simulation we can design appropriate mechanism for power control of biogas engine. Calculation is applied on engine of Honda generator whose power varies from 4HP to 13HP. The research shows that a given mixing device can be operate on a group of engines with power in a determined rang. If it is mounted on smaller power engine, we have to adjust biogas pressure, air pressure or reduce of effective length of conic valve.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn