Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,058,163

 Nghiên cứu quá trình cháy nhiên liệu Biogas được đánh lửa bằng phun mồi Diesel
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thanh Hải Tùng; Bùi Văn Ga; Lê Minh Tiến
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2011; Số: ISSN1859-1482;Từ->đến trang: 653-660;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quá trình cháy dual fuel của hai nhiên liệu biogas và diesel được mô phỏng bởi phần mềm FLUENT bằng cách kết hợp mô hình cháy khuếch tán và cháy của hỗn hợp không được chuẩn bị trước. Kết quả tính toán cho thấy trong điều kiện nồng độ oxygene vừa đủ, tốc độ tiêu thụ nhiên liệu tăng theo nồng độ biogas trong khí nạp còn tỉ lệ tỏa nhiệt giữa CH4 và diesel thay đổi trong phạm vi rất hẹp.
ABSTRACT
Dual fuel combustion of two fuels biogas and disel is simulated by FLUENT code by combinaison of diffusion combustion model and non premixed combustion model. The results show that in condition just enough oxygene concentration, fuel consumption speed increases in function of biogas concentration in admission mixture whereas energy release ratio between CH4 and diesel vary in a narrow gap.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn