Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu, chế tạo hệ thống cung cấp nhiên liệu kép cho động cơ diesel Ford Ranger
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Văn Long Giang, Huỳnh Phước Sơn, Trần Thanh Hải Tùng
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2011; Số: ISSN1859-1482;Từ->đến trang: 71-76;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khí hóa lỏng (LPG) đã được khẳng định là một trong những nhiên liệu thay thế tốt nhất hiện nay. LPG góp phần đa dạng hóa nguồn nhiên liệu thay thế và giảm ô nhiễm do khí xả từ các động cơ. Tuy nhiên, cần thiết phải tiến hành những nghiên cứu và thực nghiệm trước khi ứng dụng nó vào thực tế một cách rộng rãi. Bài báo này trình bày việc thiết kế, chế tạo hệ thống nhiên liệu kép Diesel-LPG và các kết quả thực nghiệm. Nghiên cứu được tiến hành trên động cơ diesel Ford Ranger WL. Các kết quả cho thấy động cơ nhiên liệu kép sử dụng kết hợp Diesel với LPG vẫn đảm bảo các chỉ tiêu cơ bản, tiết kiệm chi phí nhiên liệu hơn so với động cơ Diesel cơ sở.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Liquified petroleum gas (LPG) has been confirmed as one of preferably alternative fuel in the current situation. It contributes to the diversification of energy sources to replace and reduces pollution emissions from engines. However, it is necessary to carry out research and experiments before applying to the practical extensively. This paper presents the foundation of designing, the Diesel-LPG dual fuel system and experimental results. The study was conducted on Ford Ranger WL diesel engine. The test results show that the Diesel-LPG dual fuel engine reduced fuel consumption than the baseline Diesel engine while ensuring the basic features. marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn