Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu hiệu suất động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức cải tạo từ động cơ Diesel
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung, Le Minh Tien, Le Xuan Thach
Nơi đăng: Hội nghị Quốc tế về Năng lượng sạch và phát triển bền vững, Nhà xuất bản ĐHQG tp HCM; Số: ISBN:978-604-918-021-7;Từ->đến trang: 351-360;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper present the results of the theoretical and experimental study on the influences of the performance parameters of the biogas spark ignition engine converted from the ZH1115 diesel engine. When converted into the biogas engine, its compression ratio is reduced down to 14, 12 and 10 respectively. The combustion processes of the engine are simulated by the FLUENT Software. The experiment is conducted with the Froude hydraulic dynamometer and the biogas source is regulated so that it has different amounts of CH4. The results of the simulation correspond to the experiment. The optimum compression ratio of the engine when it is powered by biogas is proportional to e=12. The engine power of this compression ratio, at a rated speed of 2,200rpm, is equivalent to that of the original diesel-powered engine. The optimal advanced ignition angle of the engine when it is powered by biogas ranges between 34° and 42°. In the rated speed range, the engine power, on the average, can increase by 15% when the component of CH4 in biogas increases from 60% to 87%.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn