Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng đường đặc tính bộ tạo hỗn hợp của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng Biogas nén
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng.
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải; Số: 11;Từ->đến trang: 35-37;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bộ tạo hỗn hợp của động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng biogas nén gồm họng Venturie và van chân không. Độ nhấc của van chân không tỉ lệ với độ mở của bướm ga. Dòng khí qua bộ tạo hỗn hợp được mô phỏng bằng phần mềm FLUENT. Chế độ tải của động cơ và độ đậm đặc của hỗn hợp được xác định thông qua trường tốc độ. Kết quả cho thấy đường đặc tính của bộ tạo hỗn hợp có dạng tương tự đường đặc tính lý tưởng của bộ chế hòa khí.cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
The mixer of spark ignition engine fueled by compressed biogas is composed by a venturi and a vacuum valve. Opening section of the valve is proportional to load butterfly angle. Fluid flowing through the mixer is simulated by FLUENT code. Load regime and equivalent ratio of mixture are determined via velocity field. The results show that characteristic curve of the mixer is similar to carburetor ideal characteristic curve.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn