Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,878,939

 Xây dựng bài thí nghiệm mẫu khảo sát đặc tính động cơ trên băng thử APA 204/8.
Chủ nhiệm:  Trần Thanh Hải Tùng; Thành viên:  Huỳnh Bá Vang
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: T05-15-86 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề tài đã được áp dụng trong việc khai thác hệ thống thiết bị thí nghiệm chuyên sâu về động cơ tại PTN Động cơ và ô tô của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Giúp cho NCS, học viên cao học và SV vận hành tốt hệ thống thiết bị thí nghiệm.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn