Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,057,874

 Nghiên cứu ứng dụng hỗn hợp cồn xăng tối ưu cho xe gắn máy động cơ 4 kỳ.
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Trần Thanh Hải Tùng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  Nguyễn Ngọc Diệp, Phùng Minh Nguyên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: TPDN 2005 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề tài đã thực hiện những nghiên cứu về tính chất của hỗn hợp cồn – xăng (cồn 96%) khi sử dụng làm nhiên liệu. Trên cơ sở đó đã tính toán thiết kế cải tiến hệ thống nhiên liệu của xe gắn máy 4kỳ (xe tham khảo HAESUN F14) có thể sử dụng hỗn hợp cồn xăng với các tỷ lệ khác nhau. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã cho thấy khả năng hoạt động của xe tương đương khi dùng xăng, chi phí nhiên liệu giảm, các thành phần khí thải ô nhiễm CO, HC giảm mạnh (trừ NOx). Phạm vi hỗn hợp tối ưu là E50 – E60, chi phí nhiên liệu có thể giảm từ 4 - 20 %. Sản phẩm cồn có nồng độ 96% trở lên có thể sử dụng làm nhiên liệu và hoạt động tốt, chưa phát hiện hư hỏng các chi tiết trong buồng cháy cũng như hệ thống nhiên liệu sau khi vận hành 5000km.
Kiến nghị về qui mô và đối tượng áp dụng kết quả nghiên cứu:  Tiến hành ứng dụng thí điểm để đánh giá thêm về khả năng hao mòn và tuổi thọ của xe. Nhà nước cần sớm ban hành tiêu chuẩn chất lượng cồn làm nhiên liệu và có chính sách hỗ trợ cho đối tượng áp dụng. Các vùng có khả năng cung cấp cồn 96% có thể áp dụng kết quả nghiên cứu này. Qui mô và đối tượng áp dụng hoàn toàn tùy thuộc khả năng cung cấp cồn.
Mẫu xe máy sử dụng hỗn hợp cồn- xăng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn