Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,878,691

 Chế tạo bộ phụ kiện chuyển đổi phương tiện giao thông chạy xăng sang chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.
Chủ nhiệm:  Trần Thanh Hải Tùng; Thành viên:  
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Số: B2005-2006 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài ươm tạo công nghệ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nội dung nghiên cứu tập trung vào 2 vấn đề chính:
  • Thiết kế, chế tạo các bộ phụ kiện cho phép sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trên xe gắn máy.
  • Cải tiến và hoàn chỉnh bộ phụ kiện cơ bản của nước ngoài để phù hợp với điều kiện hoạt động của xe ô tô trên hệ thống giao thông Việt Nam.

  • Chuyển giao công nghệ sử dụng bộ phụ kiện LPG của xe máy để lắp trên xuồng du lịch trên biển do Công ty Đại Long, Nha Trang chế tạo.
  • Thực hiện hợp đồng cung cấp 120 bộ phụ kiện dùng LPG cho xe máy, thông qua Công ty Hoà Bình và Hưng Thịnh (PeaPROs Co.Ltd) tại Hà Nội xuất khẩu sản phẩm sang Châu Mỹ và được người sử dụng đánh giá tốt.
  • Thông qua Trung tâm nghiên cứu bảo vệ môi trường Đại học Đà Nẵng đã ký kết được hợp đồng chuyển giao công nghệ ứng dụng LPG cho 100 xe taxi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ, hiện nay đã vận hành tốt trên địa bàn Đà Nẵng và đang được các địa phương khác quan tâm, đặc biệt Tp Hồ Chí Minh.
  • Từ kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ ươm tạo công nghệ, Đại học Đà Nẵng đã thành lập và giao cho Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng thay thế, làm đơn vị tiếp tục triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ ươm tạo công nghệ ra các doanh nghiệp vận tải và đơn vị sản xuất.
             Kết quả nghiên cứu có thể triển khai áp dụng cho các đơn vị kinh doanh vận tải, tiết kiệm chi phí nhiên liệu từ 15-30%, và giảm thiểu được ô nhiễm môi trường.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn