Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,031,431

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đặng Văn Nghĩa
Đề tài:

Nghiên cứu sử dụng Biogas-HHO cho động cơ đánh lửa cưỡng bức trong hệ thống năng lượng Hybrid

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[2]Tôn Nguyễn Thành Sang
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm đến tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức dùng Biogas-HHO

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[3]Trần Thanh Thái
Đề tài:

Ứng dụng phần mềm LMS Test.Lab đánh giá rung động, tiếng ồn xe buýt Thaco CITY B60

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[4]Trương Viêt Hưng
Đề tài:

Nghiên cứu thay thế bộ chế hòa khí bằng hệ thống phun nhiên liệu cho xe gắn máy

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2019

[5]Trần Duy Trung
Đề tài:

Nghiên cứu thay thế hệ thống đánh lửa trên xe WAVE RSX 110 bằng hệ thống đánh lửa theo chương trình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2019

[6]Nguyễn Văn Long Giang
Đề tài:

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cung cấp nhiên liệu trong động cơ diesel sử dụng nhiên liệu kép (LPG-Diesel)

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2018

[7]Huỳnh Phước Sơn
Đề tài:

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CUNG CẤP NHIÊN LIỆU TRÊN ĐỘNG CƠ COMMON RAIL DIESEL SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU KÉP (CNG – DIESEL).


Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2018

[8]Trần Thanh Út
Đề tài:

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bệ thử động cơ cỡ nhỏ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[9]Nguyễn Đình Phước
Đề tài:

Thiết kế, chế tạo bộ đo mômen cho bệ thử công suất cỡ nhỏ.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[10]Hoàng Anh Thắng
Đề tài:

Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn Jatropha- Diesel đến sự hình thành bồ hóng trong khí thải

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[11]Nguyễn Đình Quý
Đề tài: Ứng dụng phần mềm Fluent tính toán mô phỏng quá trình cháy động cơ Vikyno RV125-2 sử dụng hệ thống nhiên liệu kép CNG-Diesel.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

 2014

 2014

[12]Nguyễn Văn Phụng
Đề tài: Góp phần nghiên cứu ứng dụng LPG trên động cơ nén cháy
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2014

[13]Hồ Văn Phú
Đề tài:

Thiết kế chế tạo hệ thống tự động điều chỉnh góc đánh lửa sớm cho động cơ sử dụng nhiên liệu LPG kéo máy phát điện cỡ nhỏ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[14]Trương Lê Hoàn Vũ
Đề tài:

Nghiên cứu sử dụng LPG cho động cơ đánh lửa cưỡng bức kéo máy phát điện


 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[15]Nguyễn Đức Vĩnh
Đề tài: Mô phỏng hệ thống phun xăng điều khiển điện tử trên động cơ bằng phần mềm Matlab

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[16]Đặng Đình Được
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm LabVIEW trong thí nghiệm động cơ đốt trong

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[17]Đào Lê Chung
Đề tài: Nghiên cứu giảm thiểu mức độ phát thải ô nhiễm của động cơ xe Thaco-Kia Forte

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[18]Nguyễn Công Thắng
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu Biogas nén trên xe tải nhẹ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[19]Bùi Võ Nghiên
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng xăng sinh học E10 trên xe gắn máy

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[20]Lê Hồng Quang
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế hệ thống cấp LPG cho máy phát điện dùng động cơ đánh lửa cưỡng bức

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[21]Lê Ngọc Cường
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các chế độ vận hành đến các chất ô nhiễm trong khí xả của xe gắn máy

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[22]Nguyễn Văn Phụng
Đề tài:

Nghiên cứu thiết kế bộ điều chỉnh cung cấp LPG cho động cơ đánh lửa cưỡng bức

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[23]Hồ Sĩ Xuân Diệu
Đề tài:

Nghiên cứu thiết kế hệ thống động lực ô tô hybrid 2 chỗ ngồi ứng dụng LPG

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2009

[24]Lê Xuân Thạch
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu E85 cho xe gắn máy

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[25]Lê Minh Xuân
Đề tài: Cải tạo động cơ Mazda WL thành động cơ Dual-Fuel sử dụng khí hoá lỏng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2007

[26]Nguyễn Lê Châu Thành
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấpnhiên liệu xe máy HAESUN F14 sử dụng hỗn hợp xăng - Ethanol

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[27]Hà Đăng Hoàn
Đề tài: Nghiên cứu khả năng tận dụng nhiệt trên động cơ DIESEL 7D6 trang bị trên tàu Hải quân

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2000

 2001

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn