Hoàng Dương Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 12,673,836

 
Mục này được 5574 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Dương Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  14/03/1967
Nơi sinh:  Quảng Bình
Quê quán Duy Ninh, Quảng Ninh, Quang Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật nhiệt và máy lạnh; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Chuyển công tác; Chuyển công tác
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2002; Chuyên ngành: Công nghệ thiết bị Nhiệt; Tại: ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2007
Dạy CN: Đo lường - Tự động hóa Nhiệt - Năng lượng tái tạo
Lĩnh vực NC:  Năng lượng mới
Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng,Q.Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Điện thoại: (0511)3841294; Mobile: 0903503583
Email: hdhung@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 1991 đến 2000: Giảng viên khoa Công nghệ Nhiệt Điện lạnh, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Từ 2000 đến 2005: Phó trưởng khoa,  khoa Công nghệ Nhiệt Điện lạnh, trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Từ 2005 đến nay: Phó Hiệu Trưởng, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu bộ thu năng lượng mặt trời để sản xuất hơi nước. Chủ nhiệm: Hoàng Dương Hùng. Thành viên: Ths. Lê Thị Châu Duyên, Ths. Trần Ngọc Lân. Mã số: B2009 – ĐN02-41 . Năm: 2010. (29/12/2010)
[2] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời để cung cấp nước nóng và làm lạnh. Chủ nhiệm: Hoàng Dương Hùng. Thành viên: Phan Quang Xưng, Trần Văn Nam, Phan Quý Trà, Trần Ngọc Lân, Lê Thị Châu Duyên, Võ Như Hải, Hồ Vũ Song Phi. Mã số: B2004-III-32-TĐ. Năm: 2006. (29/12/2010)
[3] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu triển khai hệ thống cấp nước sinh hoạt và tưới gia đình bằng năng lượng mặt trời. Chủ nhiệm: Phan Quang Xưng,. Thành viên: Hoàng Dương Hùng, Trần Văn Nam, Phan Quý Trà. Mã số: B2001-III-8-TĐ. Năm: 2005. (29/12/2010)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu triển khai ứng dụng thiết bị năng lượng mặt trời vào thực tế. Chủ nhiệm: Hoàng Dương Hùng. Thành viên:  Phan Quang Xưng, Nguyễn Tấn Bích, Hans Van Beak. Mã số: B2002-15-23. Năm: 2004. (29/12/2010)
[5] Đề tài cấp Bộ: Cải tiến thiết bị dùng năng lượng mặt trời. Chủ nhiệm: Hoàng Dương Hùng,. Thành viên:  Phan Quang Xưng,. Mã số: B2000-15-45. Năm: 2002. (29/12/2010)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết bị sấy nông sản. Chủ nhiệm: Phan Quang Xưng. Thành viên: Hoàng Dương Hùng, Phạm Thanh. Mã số: B98-15-30. Năm: 2000. (29/12/2010)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu triển khai ứng dụng các dạng năng lượng mới ở các tỉnh miền Trung. Chủ nhiệm: Phan Quang Xưng. Thành viên: Hoàng Dương Hùng, Nguyễn Quang Đoàn, Nguyễn Ngọc Diệp, Phan Quý Trà. Mã số: B96-15-14. Năm: 1998. (29/12/2010)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu hệ thống Tích trữ năng lượng Nhiệt mặt trời. Tác giả: Hoàng Dương Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(36). Trang: 14-20. Năm 2010. (28/12/2010)
[2]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng nạp đến chế độ khởi động của ống nhiệt. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Lê Chí Hiệp, Hoàng An Quốc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật. Số: 75. Năm 2010. (30/12/2010)
[3]Bài báo: Nghiên cứu hệ thống sản xuất hơi nước sử dụng năng lượng mặt trời. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Lê Thị Châu Duyên, Trần Ngọc Lân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật. Số: 77. Năm 2010. (30/12/2010)
[4]Bài báo: Sử dụng năng lượng mặt trời để nấu ăn và cung cấp nước nóng dùng cho sinh hoạt – Một giải pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Tác giả: Hoàng Dương Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4. Năm 2010. (30/12/2010)
[5]Bài báo: Đánh giá khả năng cấp nhiệt của Collector mặt trời kiểu ống nhiệt. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Lê Chí Hiệp, Hoàng An Quốc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt. Số: 87. Năm 2009. (30/12/2010)
[6]Bài báo: Nghiên cứu hệ thống gương tập trung bức xạ định vị theo phương mặt trời ứng dụng cho mục đích cấp nhiệt. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Lê Thị Châu Duyên, Trần Ngọc Lân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt. Số: 89. Năm 2009. (30/12/2010)
[7]Bài báo: Máy lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng mặt trời. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Trần Ngọc Lân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Năm 2007. (30/12/2010)
[8]Bài báo: Nghiên cứu triển khai ứng dụng bếp năng lượng mặt trời ở điều kiện Việt Nam. Tác giả: Hoàng Dương Hùng. Tuyển tập khoa học và công nghệ Việt Nam. Năm 2007. (30/12/2010)
[9]Bài báo: Khảo sát sự ảnh hưởng của các thông số vận hành đến hệ số hiệu quả của máy lạnh hấp thụ H2O-LiBr tác động kép. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Lê Chí Hiệp, Hoàng An Quốc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật. Số: 56. Năm 2006. (30/12/2010)
[10]Bài báo: Nghiên cứu động cơ Stirling dùng năng lượng mặt trời. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Phan Quý Trà, Phan Quang Xưng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Năm 2006. (30/12/2010)
[11]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sử dụng ống nhiệt mặt trời để cấp nhiệt cho máy lạnh hấp thụ H2O-LiBr, giai đoạn1. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Lê Chí Hiệp, Hoàng An Quốc. Tuyển tập các báo cáo KH, HNKH lần thứ 20 kỷ niệm 50 năm thành lập trường ĐHBKHN. Năm 2006. (30/12/2010)
[12]Bài báo: Sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp nước nóng cho khách sạn. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Lê Thị Châu Duyên. Tuyển tập báo cáo khoa học - kỷ niệm 30 năm trường ĐH Bách khoa. Năm 2005. (30/12/2010)
[13]Bài báo: Tiềm năng về các nguồn năng lượng sạch Việt nam. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Phan Quang Xưng. Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ 3 - Đại học Đà Nẵng. Năm 2004. (30/12/2010)
[14]Bài báo: Phần mềm tính toán bộ thu năng lượng nhiệt mặt trời. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Phan Quang Xưng, Nguyễn Bốn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật. Số: 34+35. Năm 2002. (30/12/2010)
[15]Bài báo: Tổ hợp hệ thống cung cấp nước nóng và làm lạnh dùng năng lượng mặt trời. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Phan Quang Xưng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt. Số: 45. Năm 2002. (30/12/2010)
[16]Bài báo: Tính toán bộ thu năng lượng mặt trời kiểu ống có mặt phản xạ dạng parabol đặt cố định. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Phan Quang Xưng, Nguyễn Bốn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt. Số: 4. Năm 2001. (30/12/2010)
[17]Bài báo: Hàm phân bố nhiệt độ chất lỏng trong panel mặt trời. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Nguyễn Bốn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật. Số: 25+26. Năm 2000. (30/12/2010)
[18]Bài báo: Tính toán kích thước hệ thống cung cấp nước nóng dùng năng lượng mặt trời. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Phan Quang Xưng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt. Số: 3. Năm 1998. (30/12/2010)
[19]Bài báo: Một số loại collector hấp thụ năng lượng mặt trời và tính toán so sánh hiệu quả của chúng. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Phan Quang Xưng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt. Số: 2. Năm 1998. (30/12/2010)
  
 Sách và giáo trình
[1]Năng lượng mặt trời - Lý thuyết và ứng dụng Chủ biên: Hoàng Dương Hùng. Nơi XB: Khoa học Kỹ Thuật. Năm 2007.
[2]Kỹ Thuật Nhiệt Chủ biên: Hoàng Dương Hùng - Võ Chí Chính. Đồng tác giả: KS. Lê Quốc - KS. Lê Hoài Anh. Nơi XB: Khoa học Kỹ thuật. Năm 2006.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Mai Vinh Hoà
Đề tài: Nghiên cứu hệ thống tích trữ năng lượng nhiệt mặt trời để cấp nhiệt cho nhu cầu dân dụng và công nghiệp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2010

[2]Lê Thị Châu Duyên
Đề tài: Nghiên cứu thiết bị sản xuất hơi sử dụng năng lượng mặt trời

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2009

[3]Hoàng An Quốc
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả cấp nhiệt bằng ống nhiệt mặt trời cho máy lạnh hấp thụ H2O-LiBr loại single effect ở miền Nam Việt Nam
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2009

[4]Trần Ngọc Lân
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời để làm lạnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2007

[5]Hồ Trần Anh Ngọc
Đề tài: Nghiên cứu thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống có cánh sử dụng trong kỹ thuật lạnh
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 

[6]Trần Ngọc Lân
Đề tài: Nghiên cứu thiết bị sản xuất hơi nước sử dụng năng lượng mặt trời cung cấp nhiệt cho các quá trình sản xuất công nghiệp
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 

[7]Lê Thị Ngọc Oanh
Đề tài: Nghiên cứu cơ sở tính toán thiết kế thiết bị tích trữ năng lượng nhiệt mặt trời dùng môi chất nóng chảy

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 

[8]Nguyễn Thị Hồng Nhung
Đề tài: Sử dụng vật liệu chuyển pha để trữ nhiệt trong thiết bị sấy bằng năng lượng mặt trời

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Bằng sáng chế Bếp nấu Parabôn dùng năng lượng mặt trời

 Kỹ thuật

 2011

 1-2009-02001

 Cục sở hữu trí tuệ

[2] Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động vì đã Đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008

 Kỹ thuật

 2009

 461/QĐ-LĐLĐ

 Tông Liên đoàn Lao động Việt Nam

[3] Giải nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Việt Nam VIFOTEC

 Kỹ thuật

 2008

 227/QĐ-LHH

 Bộ KHCN và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của BCH TƯ ĐTNCSHCM về việc đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện hè 2007. Năm: .
[2] Bằng khen của Bộ trưởng về việc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2001-2002. Năm: 2003.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng vì Đã có thành tích đóng góp xuất sắc trong hoạt động Khoa học Công nghệ giai đoạn 2001-2005. Năm: 2007.
[4] Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2007-2008. Năm: 2008.
[5] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc đạt Giải nhì, Gải thưởng Sáng tạo Khoa hoc - Công nghệ Việt nam (VIFOTEC) năm 2008. Năm: 2009.
[6] Bằng khen của Chủ Tịch UBND TP Đà Nẵng vì đã đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - công nghệ Việt nam 2008 Thành phố Đà Nẵng. Năm: 2009.
[7] Kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn. Năm: 2010.
[8] Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ vì Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm học 2004-2005 đến 2008-2009 góp phần vào sự nghiệp XDBVTQ. Năm: 2010.
  
 Thông tin khác
  
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn