Lê Vân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,184,810

 
Mục này được 19842 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Vân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  18/01/1954
Nơi sinh: Quảng Ninh
Quê quán Quảng Ninh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hệ thống Điện; Tại: Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1989; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Dạy CN:  Bảo vệ rơle trong hệ thống điện; Tự động hoá trong hệ thống điện; Ổn định trong hệ thống điện.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 245727; Mobile: 0913438675
Email: Levan54@ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1977 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn