Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,425

 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ ĐỂ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG GƯƠNG MẶT TRỜI
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hữu Châu Giang; Lê Thành Bắc*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 35;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu sử dụng và khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo nói chung và nguồn năng lượng mặt trời nói riêng có ý nghĩa thiết thực đến việc giảm biến đổi khí hậu và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt. Để điều khiển hướng gương mặt trời được tối ưu thì hệ thống gương phải tự điều chỉnh theo sự thay đổi hướng chiếu và tốc độ của nguồn sáng mặt trời. Công nghệ sử dụng các bộ điều khiển kinh điển còn gặp nhiều hạn chế trong hệ thống tự động điều chỉnh vị trí gương. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu phương pháp mới trong việc thiết kế bộ điều khiển, đó là ứng dụng đại số gia tử để đại số hóa ngôn ngữ của các tập mờ nhằm nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển gương mặt trời.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
The research on effectively using and exploiting renewable energy sources in general and solar energy sources in particular has practical significance to reducing the climate change and dependence on fossil energy sources which are running out and causing environmental pollution. To operate efficiently, the solar mirror system must be self-adjusted to the change of projection direction and speed of the sun. Controlling technology based on conventional controllers still has many drawbacks in self-adjusting controlling system. The article presents a new approach in the design of the controller; that is using the algebraic language of fuzzy sets or hedge algebra to increase the quality of the solar mirror system.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn