Nguyễn Thế Lực
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,830,660

 
Mục này được 11469 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thế Lực
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  13/09/1974
Nơi sinh: Quảng Trạch
Quê quán Quảng Trạch
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Điện kỹ thuật.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 245727; Mobile: 0983734471
Email: Ngtluc@ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Cán bộ phục vụ giảng dạy Bộ môn Điện công nghiệp, Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (1996 – nay).  

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn