Phan Cẩm Vân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,661,847

 
Mục này được 23528 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Cẩm Vân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/06/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đức Minh-Mộ Đức-quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Dạy CN: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Xây dựng thuỷ lợi thuỷ điện, Quản lý dự án
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa xây dựng dân dụng& công nghiệp-trường đại học bách khoa-đại học đà nẵng
Điện thoại: 3842740; Mobile: 0905606811
Email: Phancamvan@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Từ 2005 đến nay, giảng dạy tại Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn