Nguyễn Thanh Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,174,826

 
Mục này được 18569 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thanh Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  27/12/1990
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính doanh nghiệp; Tại: Đại học Kinh tế TP HCM
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Tài chính; Tại: Trường Queen Mary, Đại học London
Dạy CN: Quản trị tài chính
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Nhật
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn
Điện thoại: 0236 3525459; Mobile: 0932686677
Email: thaott@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 8/2014 - 12/2014: Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế
- 1/2015-nay: Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tình hình tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Tác giả: Nguyen, T. Thao and Doan, T. L. Huong. Hội thảo Quản trị và Kinh doanh. Số: 1. Trang: 352-362. Năm 2014. (Apr 4 2016 3:01PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The impact of corporate governance on financial risk in Vietnamese commercial banks. Authors: Truong H. Trinh, Thai T. T. Duyen, Nguyen T. Thao. International Journal of Economics and Finance. No: 7. Pages: 123-130. Year 2015. (Apr 4 2016 2:59PM)
  
 Khen thưởng
[1] Sinh viên có thành tích tốt nhất khóa học MSc in Business Finance. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn