TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,590,489
 
DANH SÁCH THẠC SĨ
 
SttTên tác giảĐơn vị Năm
 241 ThS. Phạm Thị Thanh Mai Khoa Anh Cao Đẳng Sư phạm - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 242 BS. Võ Thị Thanh Ngà Tổ cơ bản - Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn  2006
 243 ThS. Hồ Lộng Ngọc Ban Hợp tác Quốc tế - Cơ quan Đại học Đà Nẵng 2006
 244 ThS. Nguyễn Hồng Ngọc Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa 2006
 245 ThS. Nguyễn Văn Nguyên Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Bách Khoa 2006
 246 ThS. Lê Thị Thanh Nhàn Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm 2006
 247 ThS. Dương Thị Thuỳ Nhi Khoa Tiếng Pháp - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 248 ThS. Nguyễn Lê An Phương Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 249 ThS. Trần Đức Quang Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa 2006
 250 ThS. Nguyễn Phan Lâm Quyên Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm 2006
 251 ThS. Phan Thị Hà Thanh Trung tâm Học liệu và Truyền thông - Trường Đại học Bách Khoa 2006
 252 ThS. Lưu Thị Mai Thanh Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế 2006
 253 ThS. Thái Lê Phương Thảo Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 254 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 255 ThS. Ngô Tấn Thống Phòng Cơ sở vật chất - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2006
 256 ThS. Trần Thị Thu Khoa Quốc Tế Học - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 257 ThS. Trần Thị Ngọc Thư Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 2006
 258 ThS. Huỳnh Thị Thanh Thuý Khoa Tiếng Pháp - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 259 ThS. Nguyễn Cung Trầm Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 260 ThS. Tôn Nữ Huyền Trang Khoa Cơ khí Giao thông - Trường Đại học Bách Khoa 2006
 261 ThS. Nguyễn Dương Nguyên Trinh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 262 ThS. Huỳnh Thị Thanh Vân Khoa Tiếng Nga - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 263 ThS. Nguyễn Văn Xứng Tổ bộ môn - Khoa Y Dược 2006
 264 ThS. Nguyễn Thị Kim Yến Phòng Thanh tra - Pháp chế - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2006
 265 ThS. Mai Thị Kiều Anh Khoa Thương mại - Trường Đại học Kinh tế 2007
 266 ThS. Bùi Thị Ngọc Anh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2007
 267 ThS. Võ Thị Quỳnh Anh Khoa Tiếng Anh - Trường Đại học Ngoại Ngữ 2007
 268 ThS. Nguyễn Văn Chức Khoa Thương mại điện tử - Trường Đại học Kinh tế 2007
 269 ThS. Ông Nguyên Chương Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế 2007
 270 ThS. Nguyễn Thanh Cường Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường Đại học Bách Khoa 2007
 Tìm thấy: 972 cá nhân / 33 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn