Trần Vinh Tịnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,433

 
Mục này được 40957 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Vinh Tịnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  17/02/1955
Nơi sinh: Đức Thọ
Quê quán Đức Thọ
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Phát dẫn Điện; Tại: Trường ĐH BK Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Bách khoa Hà Nội.
Dạy CN: Quy hoạch, phát triển hệ thống điện; Độ tin cậy trong hệ thống điện; Tiết kiệm năng lượng.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: ; Mobile: 0905 243 999
Email: Tvtinh@ud.edu.vn; tvtinh@pmail.vnn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Cán bộ giảng dạy Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (1978 – nay); Trưởng Bộ môn Hệ thống điện (2005 – nay).  

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng lý thuyết thống kê và hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa trong nghiên cứu xây dựng biểu đồ phụ tải. Tác giả: Trần Vinh Tịnh; Huỳnh Thảo Nguyên
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 7(80).2014. Trang: 63. Năm 2014.
(Oct 12 2014 11:31PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn