Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='alangtho' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Alăng Thớ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,717,129

 
Mục này được 9254 lượt người xem
Họ và tên:  Alăng Thớ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Hành Chính - Tổng Hợp; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (MBA); Tại: Đài Loan
Dạy CN: Quản trị nguồn nhân lực (HRM), Quản trị học, Quản trị marketing
Lĩnh vực NC: Diversity and Inclusion, Employment Relation, HRM, Public Administration; Marketing (Switching Cost, Customer Loyalty, IPA); Qualitative methodologies
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: 
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Phan Thị Thanh Trúc. Thành viên: Alăng Thớ, Phan Thị Nhung, Nguyễn Ngọc Lợi, Nguyễn Tố Như. Mã số: Đ2015-08-19. Năm: 2016. (Nov 16 2017 7:10AM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011- 2020. Chủ nhiệm: TS. Đặng Văn Mỹ. Thành viên: Alăng Thớ, Nguyễn Thị Trúc Phương. Mã số: 04/2011/HĐ-SKHCN. Năm: 2014. (Nov 17 2017 2:25PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Xác định các năng lực cần thiết của cán bộ quản lý cấp xã ở địa bàn người dân tộc thiểu số Kon Tum. Chủ nhiệm: ThS. Alăng Thớ. Thành viên: CN. Phan Thị Thanh Trúc. Mã số: Đ2003-09-05. Năm: 2014. (Mar 1 2015 4:36PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nâng cao năng lực nguồn nhân lực cho người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên: Trường hợp điển hình tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Đoàn Gia Dũng. Thành viên: Alăng Thớ, Nguyễn Tố Như, Nguyễn Bá Trung. Mã số: B2009-ĐN08-01. Năm: 2012. (Nov 16 2017 7:06AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Quản trị nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nghiên cứu ở địa bàn tỉnh Kon Tum. Tác giả: ThS. Alăng Thớ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 04 (65).2013. Trang: 117-122. Năm 2013. (Nov 15 2012 2:38PM)
[2]Bài báo: Sự cần thiết xây dựng chiến lược truyền thông đối với sản phẩm thanh long ruột đỏ Kon Tum. Tác giả: ThS. Alăng Thớ. Bản tin Khoa học Kỹ thuật và đời sống
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 29/2013. Trang: 21-24. Năm 2013.
(Oct 19 2013 4:17PM)
[3]Bài báo: Đào tạo sinh viên hệ Cử tuyển hướng vào nâng cao năng lực làm việc. Tác giả: ThS. Alăng Thớ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường (ISSN 1859- 1442). Số: 5. Trang: 7- 11. Năm 2012. (Nov 22 2012 5:29PM)
[4]Bài báo: Giá trị lòng trung thành khách hàng và sự thành công của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Kon Tum đến năm 2020. Tác giả: ThS. Alăng Thớ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Bản tin Khoa học kỹ thuật và đời sống
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 24/2012. Trang: 9-12. Năm 2012.
(Oct 19 2012 4:56PM)
[5]Tham luận: Ứng dụng mô hình IPA trong phân tích điểm mạnh, yếu của doanh nghiệp: Nghiên cứu so sánh trường hợp Siêu thị Thành Nghĩa và Siêu thị Vinatex. Tác giả: ThS. Alăng Thớ, ThS. Nguyễn Tố Như, CN. Đặng Thị Kim Ngân. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB 2012)- Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng. Trang: 1- 12. Năm 2012. (Nov 15 2012 2:28PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Voice and Inclusion in Diverse Workplace: Case of Vietnamese Public Sector Organisations. Authors: Tho Alang, Pauline Stanton, Raymond Trau. The 32nd Annual Conference of the Association of Industrial Relation Academics of Australia and New Zealand (AIRAANZ): Jobs and change in uncertain times, Adelaide, Australia. Year 2018. (Oct 17 2017 10:07AM)
[2]Presentations: Government Policy, Organisational Practice and Indigenous Employee Experience. Authors: Tho Alang, Pauline Stanton, Raymond Trau. The 30th Annual Meeting of Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE), Kyoto, Japan. Year 2018. (Feb 13 2018 12:56AM)
[3]Presentations: Employee Voice and Workplace Experience. Authors: Tho Alang. WOW Workshop in Equity, Diversity and Gender in Employment, Griffith University, Brisbane, Australia. Year 2018. (Feb 21 2018 3:32AM)
[4]Article: Employee Voice and Inclusion: New Perspectives from Vietnamese Public Sector Organisations. Authors: Alang T., Stanton P., Trau R.. Proceedings of the 31st Australia and New Zealand Academy of Management (ANZAM) Conference: Managing in a Digital Age, Melbourne, Australia. No:. Pages: 1106-1126. Year 2017. (Sep 7 2017 2:50AM)
[5]Presentations: Vietnamese Student Satisfaction with Taiwan Universities. Authors: Tho Alang; Shuyeu Lin. Minghsin University of Science and Technology, Taiwan. Year 2012. (Oct 17 2017 2:37AM)
[6]Article: Application of Importance - Performance Analysis to examining Student Satisfaction: Evidence from Vietnamese Students in Taiwan's Universities. Authors: Alang Tho. Journal of Science and Technology. No: 12(61). Pages: 168-173. Year 2012. (Dec 20 2012 2:43PM)
  
 Khen thưởng
[1] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số: 111/QĐ-ĐU. Năm: 2007.
[2] Bằng khen Công Đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: 602/QĐKT. Năm: 2012.
[3] Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Năm: 2013.
[4] Australia Award Scholarship. Năm: 2013.
[5] Giấy khen của Đảng uỷ Đại sứ quản Việt Nam tại Australia vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị học
Ngành: Khoa học quản lý
 2008   
[2]Quản trị nguồn nhân lực
Ngành: Khoa học quản lý
 2008   
[3]Quản trị marketing
Ngành: Khoa học quản lý
 2008   
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn