Alăng Thớ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 30488 lượt người xem
Họ và tên:  Alăng Thớ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Chuyển công tác; Chuyển công tác
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực; Tại: Australia
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: 
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2020 đã chuyển công tác vào TP HCM
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn