Bùi Thị Ngọc Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,939

 
Mục này được 25600 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Thị Ngọc Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/03/1970
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Tiếng Anh; Tại: trường ĐH Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Thực hành Tiếng Anh Bộ môn Viết
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: 74 Đường Man Thiện, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3893124; Mobile: 0905 222 151
Email: ngocanhspnn@yahoo.com; ngocanhspnn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1993: Được tuyển dụng vào Khoa Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
1996-1998: Hoàn thành chương trình Diploma của Tổ chưc SEAMEO
1999-2001: Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (Đại học Đà Nẵng)
Tháng 5-8/2002: Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh (Carleton University, Canada)
Tháng 6/2006 - 12/2007: Thạc sĩ Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh (University of Queensland, Australia)
Năm 2012 đến nay: Trưởng Bộ môn Thực hành tiếng (Kỹ năng Viết)
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn