Đỗ Nguyệt Ánh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,066,612

 
Mục này được 20973 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Nguyệt Ánh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/06/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Oulu
Dạy CN: Kế toán và Kiểm toán
Lĩnh vực NC: Quản trị lợi nhuận, kiểm toán
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng- 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ tháng 11/2010 đến tháng 10/2011:Tập sự tại khoa Kế Toán, trường Đại Học Kinh Tế. Công việc được phân công: trợ giảng.
- Từ tháng 11/2011 đến tháng 8/2013:Tham gia công tác giảng dạy tại khoa Kế Toán, trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. Công việc được phân công: giảng viên.
- Từ tháng 9/2013 đến tháng 7/2015: Học thạc sỹ tại Đại Học Oulu, Phần Lan
- Từ tháng 07/2015 đến nay: Tham gia công tác giảng dạy tại khoa Kế Toán, trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. Công việc được phân công: giảng viên.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tác động của sự biến thiên lợi nhuận đến khả năng dự báo lợi nhuận - Nghiên cứu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm: Ths Đỗ Nguyệt Ánh. Thành viên: Ths Nguyễn Thị Xuân Linh. Mã số: T2016-04-03. Năm: 2016. (Aug 1 2018 2:50PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính. Tác giả: CN. Đỗ Nguyệt Ánh. HT Kế toán và kiểm toán trong quá trình cải cách và hội nhập. Số: 192/QÐ-ÐaN. Trang: 287-290. Năm 2012. (Mar 29 2016 8:24AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The Impact of Earnings Volatility on Earnings Predictability. Authors: Anh Do Nguyet. Global Business and Finance Review. No: 22. Pages: 82-89. Year 2017. (Aug 1 2018 2:54PM)
[2]Article: The Impact of Equity Based Compensation on a Relationship between Earnings Managment and Research and Development Expenditure. Authors: Ths Đỗ Nguyệt Ánh. KY Hội thảo quốc tế: International Conference on Accounting 2015. No: 2015. Pages: 30-43. Year 2015. (Mar 29 2016 8:29AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2012 Sinh viên đại học  Khoa Kế toán, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn