Mai Thị Kiều Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,111,728

 
Mục này được 24470 lượt người xem
Họ và tên:  Mai Thị Kiều Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  30/05/1970
Nơi sinh: Hoà Vang
Quê quán Hoà Vang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Du lịch; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ, Kinh tế và quản lí công.
Lĩnh vực NC: Các vấn đề liên quan đến phát triển du lịch của một địa phương, Thị trường bất động sản trong quản lí nhà nước về đất đai và nhà ở, Marketing trong lĩnh vực kinh doanh.
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: K338/71 Hoàng Diệu Đà nẵng
Điện thoại: 02363958726; Mobile: 01223488119
Email: anhmtk@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 1995-1997: Tập sự tại khoa
Từ 1998-2013: Giảng dạy tại Khoa Thương mại- Du lịch- Trường Đại học Kinh Tế
Từ 2013 đến nay: Giảng dạy tại Khoa Du lịch- Trường Đại học Kinh Tế Đà nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn