Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,581,065

 Áp dụng phương pháp mới để tính truyền nhiệt trên vách trụ có cánh dọc thân và cánh xoắn.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Hồ Trần Anh Ngọc
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN; Số: 5(90);Từ->đến trang: 38-42;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong thực tế, việc giải bài toán truyền nhiệt qua vách ống là một quá trình tính toán tương đối phức tạp, nhất là đối với các ống có cánh được bố trí ở vách phía bên ngoài với nhiều biên dạng cánh khác nhau. Có nhiều phương pháp tính toán truyền thống để giải bài toán truyền nhiệt này, tuy nhiên để thực hiện các phương pháp đó đòi hỏi phải tốn kém nhiều thời gian và chi phí làm thực nghiệm. Chính vì vậy, trong khuôn khổ bài báo này, tác giả đã áp dụng cách tính truyền nhiệt theo phương pháp mới để tính toán truyền nhiệt qua vách trụ có cánh thẳng và cánh xoắn bố trí dọc bên ngoài thân ống, trong đó ứng với mỗi thể loại có các biên dạng cánh khác nhau. Đồng thời tác giả cũng đưa ra các công thức để tính bán kính tương đương, tính chu vi và diện tích mặt cắt ngang của ống có cánh thẳng và ống có cánh xoắn dọc thân.
ABSTRACT
In fact, the solution of the problem of heat transfer through the wall of the tube is a relatively complex calculations, especially for the tube side walls are arranged in the outer contour with many different fields. There are many traditional computational methods to solve the problem of heat transfer, however to implement methods that require costly time and cost of experimentation. Therefore, within the framework of this paper, the authors apply the heat transfer under the new method for calculate heat transfer through the wall straight tube and wing winged helix arranged along the outside barrel, which, for each category are different wing profile. At the same time, the author also gives the formula for calculating the equivalent radius, calculate the circumference and area of cross section of tube with straight winged and winged helix along the body.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn