Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,816

 Ngô Thì Nhậm và triết lý nhân sinh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Ánh*
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: Số 04(89).2015;Từ->đến trang: 48;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngô Thì Nhậm là một nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, một nhà tư tưởng lớn của Việt Nam thời kỳ biến loạn lịch sử nửa cuối thế kỷ XVIII. Ở Ngô Thì Nhậm nổi lên tư tưởng nhập thế tích cực gắn liền với triết lý nhân sinh có ý nghĩa phương pháp luận triết học. Đó là triết lý xử thế “đúng lý”, “hợp thời”, “phải nghĩa” – triết lý đã giúp ông có những quyết định chính trị dũng cảm và sáng suốt trên cơ sở, nhận rõ thời thế và đại nghĩa dân tộc, lấy lợi ích của nhân dân, đất nước làm cơ sở.. Cuộc đời Ngô Thì Nhậm đã để lại tấm gương sáng về đạo làm người gắn bó với dân, với nước của một trí thức yêu nước luôn luôn gắn mình với dòng chảy của thời đại và góp phần định hướng đúng đắn cho sự phát triển của đất nước.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
Ngo Thi Nham is a prominent political activist, a great thinker of Vietnam in a period of historical upheaval in the second half of the eighteenth century. Ngo Thi Nham is characterized by his ideology to positively enter into life, which is closely attached to his human life philosophy, which has philosophical methodology significance. It is a conduct philosophy based on “rationality”, “trendiness” and “reasonableness" - the one that helped him make brave and wise political decisions based on his profound understanding of the times and of the great national cause for the sake of his people and his country.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn