Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Quan niệm của Lê Quý Đôn về tư cách người cầm quyền qua “Kinh Thư diễn nghĩa”, Tạp chí Khoa học Xã hội số 6/2002, tr 39-42.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my h
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Ánh
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học xã hội
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 6;Từ->đến trang: 39-42;Năm: 2002
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn