Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 “Đức là gốc” - Quan điểm cơ bản, nhất quán và đặc sắc trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Ánh
Nơi đăng: Tạp chí Sinh hoạt lý luận
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 6 (85);Từ->đến trang: 3-5;Năm: 2007
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
"Đức là gốc" là tư tưởng lớn về đạo đức của Hồ Chí Minh. Theo Hồ Chí Minh, "Đức là gốc" nhưng không phải là gốc của tài mà là gốc của con người. Con người có hai mặt cơ bản hợp thành nhân cách là đức và tài nhưng con người phải lấy đức làm gốc. Người cách mạng phải lấy đức làm nền tảng, nếu không có đạo đức cách mạng thì dù tài giỏi đến mấy cúng không lãnh đạo được nhân dân.
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn