Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tư tưởng ngoại giao đặc sắc của vương triều Tây Sơn qua Bang giao hảo thoại của Ngô Thì Nhậm
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Ánh
Nơi đăng: Tạp chí Huế xưa & nay; Số: 90;Từ->đến trang: 34-37;Năm: 2008
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thành tựu nổi bật của ngoại giao Tây sơn thể hiện qua "Bang giao hảo thoại" của Ngô Thì Nhậm. Đó là đường lối ngoại giao khôn khéo, mền dẻo nhưng kiên quyết về nguyên tắc và dựa trên thực lực sức mạnh của đất nước...
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn